Uživatelské nástroje


Aktivní vrstvy

Aktivní vrstvy slouží k efektivní správě právě viditelných vrstev a jejich nastavení. Jsou dostupné pomocí ikony v levém horním rohu aplikace. Kliknutím se rozbalí menu, kde se vybere položka Aktivní vrstvy

Po kliknutí na aktivní vrstvy se v levém panelu zobrazí seznam viditelných vrstev. Kliknutím na název vrstvy lze vypnout/zapnout její viditelnost. Pomocí šipky v pravé části každé vrstvy se rozbalí možné nastavení. Každá vrstva má v nastavení komponentu pro nastavení průhlednosti. Vektorové vrstvy (pokud to nich je možné) mohou obsahovat

  • Přichytávat při editaci - při zapnutí funguje na objekty vrstvy přichytávání
  • Popisky v mapě - pokud má vrstva ve stylu nastaveny popisky, lze je tímto tlačítkem zapínat nebo vypínat


Nástroje pro tento web