Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
go:language [28.03.2018 10:31]
TopGis
go:language [06.04.2018 16:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Jazykové mutace ===== ===== Jazykové mutace =====
  
-V systému je možné vybrat jeden z několika jazyků, aktuálně češtinu, slovenštinu angličtinu a němčinu. Po změně nastavení jazyka dojde k obnovení aplikace ve zvolené jazykové mutaci a do uloženého stavu nastavení projektu.+V systému je možné vybrat jeden z několika jazyků, aktuálně češtinu, slovenštinuangličtinu a němčinu. Po změně nastavení jazyka dojde k obnovení aplikace ve zvolené jazykové mutaci a do uloženého stavu nastavení projektu.
  
 {{ :​go:​language.png?​direct&​400 | Výběr jazykové mutace}} {{ :​go:​language.png?​direct&​400 | Výběr jazykové mutace}}

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web