Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:layers [16.08.2018 20:30]
TopGis
go:layers [19.10.2018 11:23] (aktuální)
TopGis
Řádek 5: Řádek 5:
 Způsob zobrazení vrstev včetně jejich zařazení do tematických skupin je definován v levém panelu. Zařazení vrstev do projektu i jejich nastavení je dáno správcem při tvorbě projektu. Způsob zobrazení vrstev včetně jejich zařazení do tematických skupin je definován v levém panelu. Zařazení vrstev do projektu i jejich nastavení je dáno správcem při tvorbě projektu.
  
-Vrstvy jsou řazeny hierarchicky do stromu vrstev, přičemž jednotlivé nadřízené skupiny jsou vytvářeny zpravidla na základě tematické příbuznosti vrstev. Skupiny mohou mít několik vnořených úrovní. Jednotlivé vrstvy je možné zapínat/​vypínat (kliknutím na název vrstvy) a tím měnit zobrazený obsah mapového okna.+Vrstvy jsou řazeny hierarchicky do stromu vrstev, přičemž jednotlivé nadřízené skupiny jsou vytvářeny zpravidla na základě tematické příbuznosti vrstev. Skupiny mohou mít několik vnořených úrovní. Jednotlivé vrstvy je možné zapínat/​vypínat (kliknutím na název vrstvy) a tím měnit zobrazený obsah mapového okna případně lze skupině vrstev nastavit přepínací tlačítko - potom je v dané skupině viditelná pouze jedna vrstva. Tato možnost je vhodná např. pro podkladové mapy
  
 Pokud má vrstva v nastavení měřítková omezení, potom je viditelná pouze v rozsahu tohoto omezení a jinak se nezobrazuje. Tento stav v levém panelu indikuje šedý název vrstvy a šedý zaškrtávací checkbox. Týká se to většinou vrstev pro velká měřítka, jako jsou hranice parcel, ulice nebo technické mapy. Jejich atributy jsou viditelné bez ohledu na měřítková omezení. Pokud má vrstva v nastavení měřítková omezení, potom je viditelná pouze v rozsahu tohoto omezení a jinak se nezobrazuje. Tento stav v levém panelu indikuje šedý název vrstvy a šedý zaškrtávací checkbox. Týká se to většinou vrstev pro velká měřítka, jako jsou hranice parcel, ulice nebo technické mapy. Jejich atributy jsou viditelné bez ohledu na měřítková omezení.
Řádek 28: Řádek 28:
 Poznámky jsou tisknutelné a je možné je rovněž stáhnout jako ESRI shapefile. Poznámky jsou tisknutelné a je možné je rovněž stáhnout jako ESRI shapefile.
  
-{{ :go:go_notes.png?​direct400 | Vrstva Kreslení a poznámky}}+{{ :go:notes.png?​direct400 | Vrstva Kreslení a poznámky}}
  
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web