Uživatelské nástroje


Legenda, metadata a nastavení

Legenda, metadata a nastavení k vrstvám jsou dostupná pomocí ikony v levém horním rohu aplikace. Kliknutím se rozbalí menu, kde lze vybrat legendu, metadata nebo nastavení vrstev případně se vrátit zpět do stromu vrstev.

Legenda

Aplikace GisOnline používá legendu, která je dynamicky generovaná podle toho, které vrstvy jsou aktuálně zapnuté, a tedy pro uživatele viditelné. Legenda je součástí panelu vrstev a v některých projektech nemusí být implementována. Způsob zobrazení legendy je definován v rámci každého projektu samostatně.

V nastavení projektu lze definovat název legendy vrstev jako složeninu nadřazené složky a samotné vrstvy. Např.: Lhota - kanalizace - kde Lhota je název složky ve stromu a kanalizace je název vrstvy

Upozornění: Legenda zobrazuje symbologii pro jednotlivé vrstvy v závislosti na zdroji dat. Pro některé typy vrstev se legenda nezobrazí (např. pro rastrová data), pro některé typy dat z cizích zdrojů je legenda definovaná poskytovatelem dat a nelze ji nijak graficky přizpůsobit (např. některé typy WMS služeb). V takových případech se legenda nemusí zobrazit korektně, popř. se nezobrazí vůbec.

Legenda aktivních vrstev

Pro snazší orientaci v legendách vrstev v projektech s více vrstvami se legendy aktivních (zapnutých) vrstev zobrazují v horní části panelu hierarchicky seřazené podle pořadí v panelu vrstev a jsou zobrazené.

Legenda neaktivních vrstev

Legendy neaktivních (vypnutých) vrstev se zobrazují ve skupině pod legendami aktivních vrstev seřazené podle pořadí v panelu vrstev a jsou skryté.

 Legenda

Metadata vrstev

Zkrácený popis zdroje dat a metadata ve vrstvách je uvedený pro jednotlivé vrstvy v levém panelu po rozbalení menu a výběrem Vlastnosti vrstev.

Pro snažší orientaci jsou popisy k vrstvám seskupeny do dvou skupin - Metadata aktivních vrstev a Metadata neaktivních vrstev. Ve skupinách jsou vrstvy už v pořadí podle řazení v panelu vrstev.

 Metadata

Nastavení vrstev

Nastavení vrstev je v levém panelu po rozbalení menu nástrojem Nastavení vrstev.

Pro snazší orientaci je nastavení k vrstvám seskupeny do dvou skupin - Nastavení aktivních vrstev a Nastavení neaktivních vrstev. Ve skupinách jsou vrstvy už v pořadí podle řazení v panelu vrstev. Obsahují nastavení průhlednosti všech typů vrstev a pro vektorové vrstvy i přichytávání při editaci.

 Nastavení


Nástroje pro tento web