Uživatelské nástroje


Obsah mapového okna

Mapové okno je hlavním zobrazovacím panelem aplikace GisOnline. Zobrazuje mapové podklady v závislosti na tom, jak jsou nadefinovány v konkrétním projektu a dále na zapnutých/vypnutých vrstvách v panelu vrstev. Průhlednost zobrazení vrstev je definována správcem projektu nebo v nastavení vrstev v levém panelu.

Mapové podklady jsou pro projekty v ČR a SR defaultně zobrazeny v souřadnicovém systému S-JTSK (S-JTSK Křovák EastNorth). Aplikace GisOnline podporuje zobrazování dat ve všech souřadnicových systémech s definovaným EPSG. Pro zobrazení vrstev v jiném souřadnicovém systému probíhá on-the-fly transformace do souřadnicového systému daného projektu.

Kromě geografických dat obsahuje mapové okno ještě informační a ovládací prvky:

 • Zobrazení aktuální polohy - kliknutím je v mapě zobrazena přibližná poloha vašeho zařízení. Přesnost je dána typem připojení (v případě kabelového připojení se může jedna i o stovky km)
 • Zobrazení souřadnic kurzoru myši v souřadnicovém systému projektu
 • Grafické měřítko
 • Ovládání zoomu pomocí + a -
 • Maximální výřez - zobrazí mapový rozsah celého projektu
 • Objekty nástroje - zobrazí mapový rozsah, ve kterém leží objekty aktivního nástroje (např. objekty měření)
 • Nástroj Tisk

 Mapa

Přidávání vrstev přetažením

Pokud má tuto funkci projekt zapnutou, potom lze do mapy ze souborového systému uživatele přetáhnout vrstvy uživatele.

Jsou podporovány formáty:

 • geoJSON
 • GPX
 • KML
 • Shapfile v ZIPu

Po přetažení nad mapu jsou geometrie vrstvy vykresleny v mapě a ve stromu vrstev je daná vrstva přidána do složky Dočasné vrstvy pod názvem přetaženého souboru.

Pozn. Pokud GPX obsahuje odkazy, u kterých není povolený CORS, potom toto GPX není zobrazeno korektně.


Nástroje pro tento web