Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:mapwin [07.09.2018 09:32]
TopGis [Přidávání vrstev přetažením]
go:mapwin [19.10.2018 12:37] (aktuální)
TopGis
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Kromě geografických dat obsahuje mapové okno ještě informační a ovládací prvky: Kromě geografických dat obsahuje mapové okno ještě informační a ovládací prvky:
 +  * Zobrazení aktuální polohy - kliknutím je v mapě zobrazena přibližná poloha vašeho zařízení. Přesnost je dána typem připojení (v případě kabelového připojení se může jedna i o stovky km)
   * Zobrazení souřadnic kurzoru myši v souřadnicovém systému projektu   * Zobrazení souřadnic kurzoru myši v souřadnicovém systému projektu
   * Grafické měřítko   * Grafické měřítko

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web