Uživatelské nástroje


O aplikaci GisOnline

Nápověda se vztahuje ke GisOnline verze 2.13.0

GisOnline představuje webové mapové prostředí pro práci s geoprostorovými daty. V prostředí této webové aplikace lze využít nejen datovou základnu společnosti TopGis, s.r.o. (mapy a řadu mapových informací), ale také veřejně přístupné informace a služby (např. data katastru nemovitostí, RUIAN, statistické údaje a další). Tyto mapové podklady a data lze v GisOnline navíc kombinovat s vlastními daty a dalšími datovými zdroji.

V GisOnline je možné pracovat s popisnými atributy (informacemi), pořizovat nové informace ve vašem území např. pasporty, což je digitálně zpracovaná evidence majetku města (dopravní značení, lampy, zeleň), technické mapy, tabulky, statistiky, územní plány, apod.

GisOnline zobrazuje různé informace v jednom prostředí a umožňuje tak jednoduchou orientaci v digitálních datech pro celé území obce.

GisOnline najdete na adrese www.gisonline.cz, kde se dozvíte vše o této aplikaci.

 Úvodní stránka Gisonline

V menu pod Reference najdete na vyzkoušení několik tématicky zaměřených demo projektů Gisonline ať z oblasti správy obcí a měst přes senzory až po katastr nemovitostí.

 Reference na demo projekty

Samotná aplikace Gisonline se nachází na adrese https://app.gisonline.cz, kde přihlášený uživatel vidí Galerie projektů. Ta obsahuje dynamickou stránku, kde se zobrazují projekty dostupné uživatelům v závislosti na jejich přihlášení.

Podporované prohlížeče


Současnou verzi GisOnline je doporučeno používat v prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox. Pro správnou funkcionalitu je vhodné používat nejnovější verze prohlížečů.

Omezená funkcionalita


GisOnline lze s omezenou funkcionalitou provozovat i v dalších prohlížečích, které ale nepodporují některé nástroje používané v GisOnline - nefunkční může být zejména digitalizace z panoramat. Omezená funkcionalita byla ověřena v Internet Explorer, Safari, Opera, další prohlížeče nebyly testovány.

Nároky na grafickou kartu

Zejména práce s panoramatickými snímky má vysoké nároky na grafickou kartu. V případě potíží se zobrazováním a funkcionalitou panoramat postupujte následovně:

  • proveďte aktualizaci ovladačů grafické karty
  • zvažte výkonnost své grafické karty (zejména u grafických karet integrovaných na základní desce)
  • kontaktujte nás na obchod@topgis.cz

Nástroje pro tento web