Uživatelské nástroje


Zjištění informací o pozemku v katastru nemovitostí ČR

Tento nástroj umožňuje zjištění podrobných informací o parcele propojením do aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí. Kliknutím do parcely je v nové záložce prohlížeče vyvolaná aplikace Nahlížení do KN. Po zadání ochranného kódu Captcha se zobrazí podrobné informace o parcele na webu ČÚZK.

Upozornění:
Služba ČÚZK vyhledává po kliknutí do mapy nejbližší vztažný bod parcely (v mapě tečka s číslem). Kliknutí daleko od vztažného bodu může vrátit informaci k jiné parcele.
Pro vyhledání správných informací klikněte v mapě blízko vztažného bodu Vámi požadované parcely.

 Zjištění informací o pozemku v katastru nemovitostí ČR


Nástroje pro tento web