Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
go:tools:kninfo [23.12.2016 10:51]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
go:tools:kninfo [06.04.2018 16:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Zjištění informací o pozemku v katastru nemovitostí ČR ===== ===== Zjištění informací o pozemku v katastru nemovitostí ČR =====
  
-{{:​go:​tools:​ico_kn_nahlizeni.png?50|}}  {{:​go:​tools:​ico_kn_cuzk.png?​30|}}+{{:​go:​tools:​ico_nahlizeni_do_kn.png?50|}}
  
 Tento nástroj umožňuje zjištění podrobných informací o parcele propojením do aplikace ČÚZK **Nahlížení do katastru nemovitostí**. Kliknutím do parcely je v nové záložce prohlížeče vyvolaná aplikace Nahlížení do KN. Po zadání ochranného kódu Captcha se zobrazí podrobné informace o parcele na webu ČÚZK. Tento nástroj umožňuje zjištění podrobných informací o parcele propojením do aplikace ČÚZK **Nahlížení do katastru nemovitostí**. Kliknutím do parcely je v nové záložce prohlížeče vyvolaná aplikace Nahlížení do KN. Po zadání ochranného kódu Captcha se zobrazí podrobné informace o parcele na webu ČÚZK.

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web