Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:knsearch [30.05.2018 22:38]
TopGis
go:tools:knsearch [19.10.2018 12:58] (aktuální)
TopGis [Zobrazení výsledků]
Řádek 45: Řádek 45:
   * Typ – typ parcely. PKN = parcely katastru nemovitostí,​ PZE = parcely ve zjednodušené evidenci;   * Typ – typ parcely. PKN = parcely katastru nemovitostí,​ PZE = parcely ve zjednodušené evidenci;
   * Druh pozemku – druh pozemku dle číselníku ČÚZK;   * Druh pozemku – druh pozemku dle číselníku ČÚZK;
-  * LV – číslo listu vlastnictví. Po najetí myši na číslo LV se zobrazí vlastníci parcely v kontextové nápovědě (bublině);+  * LV – číslo listu vlastnictví. Po najetí myši na číslo LV se zobrazí vlastníci parcely v kontextové nápovědě (bublině), po kliknutí se v novém okně zobrazí detail LV;
   * Stavba – číslo stavby, pokud se na pozemku nachází.   * Stavba – číslo stavby, pokud se na pozemku nachází.
  
Řádek 58: Řádek 58:
  
 {{:​go:​tools:​kn_parcel_inpho.png?​direct200| Informace o parcele}} {{:​go:​tools:​kn_parcel_inpho.png?​direct200| Informace o parcele}}
 +
 +Po kliknutí na číslo LV je zobraze detail LV. Detail obsahuje sekce: Vlastnící,​ Nemovitosti a Omezení vlastnického práva. Detail lze vytisknout do PDF nebo vyexportovat do XLSX.
 +
 +{{:​go:​tools:​kn_parcel_lv_detail.png?​direct200| Detail LV}}
  
 Pomocí klávesy CTRL a klikání na parcely v mapě mohu vybrat i více parcel. V tabulce lze pro výběr více parcel(řádků) použít tlačítko CTRL nebo SHIFT. Pomocí klávesy CTRL a klikání na parcely v mapě mohu vybrat i více parcel. V tabulce lze pro výběr více parcel(řádků) použít tlačítko CTRL nebo SHIFT.
  
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web