Uživatelské nástroje


Hledání osob a jejich vlastnictví v KN

Tento nástroj umožňuje vyhledávat subjekty a následně parcely vlastněné konkrétním subjektem. Na základě podmínek definovaných ve vyhledávacím formuláři je vyhledán seznam subjektů.

Vyhledávací formulář

Nejprve se nastaví, jestli se bude jednat o fyzickou nebo právnickou osobu.

 • Fyzická osoba
  • Jméno – do textového pole se zadává křestní jméno osoby.
  • Příjmení - do textového pole se zadává příjmení osoby.
  • Rodné číslo – zadává se rodné číslo bez lomítka.
  • Společné jmění manželů – pokud zatrženo, potom se hledá pouze ve společném jmění manželů, jinak se vyhledají jak samotné fyzické osoby, tak i SJM.

Pro vyhledání fyzických osob je nutné mít minimálně zadáno příjmení nebo rodné číslo.

 • Právnická osoba
  • Název subjektu – zadává se název subjektu. Jsou vyhledány všechny právnické osoby, jejichž název začíná na zadanou hodnotu.
  • IČO – zadává se IČO právnické osoby.

Tlačítkem Hledat je spuštěno vyhledávání.

Výsledkem je seznam vyhledaných subjektů:

Zobrazení výsledků hledání subjektů

Kliknutím na „i“ konkrétního subjektu se zobrazí jeho seznam parcel. Tento seznam odpovídá tabulce vyhledaných parcel. Další možnosti práce s tabulkou vyhledaných parcel jsou popsány u nástroje Hledání v KN

Zobrazení výsledků parcel vybraného subjektu


Nástroje pro tento web