Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:knsearchsubject [12.04.2018 14:49]
TopGis
go:tools:knsearchsubject [30.05.2018 13:28] (aktuální)
TopGis
Řádek 22: Řádek 22:
 {{:​go:​tools:​kn_search_result_subject.png?​direct400|Zobrazení výsledků hledání subjektů}} {{:​go:​tools:​kn_search_result_subject.png?​direct400|Zobrazení výsledků hledání subjektů}}
  
-Kliknutím na "​i"​ konkrétního subjektu se zobrazí jeho seznam parcel. Tento seznam odpovídá tabulce vyhledaných parcel.{{go:​tools:​kn_search_result.png?​direct400|Zobrazení výsledků parcel vybraného subjektu}}+Kliknutím na "​i"​ konkrétního subjektu se zobrazí jeho seznam parcel. Tento seznam odpovídá tabulce vyhledaných parcel. ​Další možnosti práce s tabulkou vyhledaných parcel jsou popsány u nástroje **[[go:​tools:​knsearch|Hledání v KN]]** 
 + 
 +{{go:​tools:​kn_search_result.png?​direct400|Zobrazení výsledků parcel vybraného subjektu}}

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web