Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:measure [12.04.2018 12:37]
TopGis
go:tools:measure [12.04.2018 12:41] (aktuální)
TopGis
Řádek 54: Řádek 54:
   * změnit název – v pravém panelu kliknout na název plochy a změnit   * změnit název – v pravém panelu kliknout na název plochy a změnit
 Úpravy plochy musí být potvrzeny tlačítkem „Uložit“.\\ Úpravy plochy musí být potvrzeny tlačítkem „Uložit“.\\
-Naměřené plochy lze pomocí tlačítka „Export“ uložit ve formátech **GeoJSON** a *KML** a pracovat s nimi v dalších aplikacích,​ které využíváte.+Naměřené plochy lze pomocí tlačítka „Export“ uložit ve formátech **GeoJSON** a **KML** a pracovat s nimi v dalších aplikacích,​ které využíváte.
  
 {{ :​go:​tools:​measure-poly.png?​direct&​400 | Měření ploch}} {{ :​go:​tools:​measure-poly.png?​direct&​400 | Měření ploch}}
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web