Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:obliqeview [06.04.2018 16:53]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
go:tools:obliqeview [13.04.2018 10:39] (aktuální)
TopGis
Řádek 3: Řádek 3:
 {{:​go:​tools:​ico_oblique_view.png?​50|}} {{:​go:​tools:​ico_oblique_view.png?​50|}}
  
-Po výběru nástroje **Šikmé snímky** je třeba kliknout do mapy, kde chceme zobrazit šikmý snímek. Po kliknutí se v levém panelu zobrazí šikmý snímek z daného místa. Je orientovaný k severu, pokud šikmý snímek k severu neexistuje, potom je zobrazen existující z jiného směru. V mapě se zobrazí modrý čtyřúhelník,​ který odpovídá aktuálnímu výřezu šikmého snímku v levém panelu. Zároveň je v mapě zobrazeno modré ​očičko ​ukazující,​ ze kterého směru je šikmý snímek zobrazen.+Po výběru nástroje **Šikmé snímky** je třeba kliknout do mapy, kde chceme zobrazit šikmý snímek. Po kliknutí se v levém panelu zobrazí šikmý snímek z daného místa. Je orientovaný k severu, pokud šikmý snímek k severu neexistuje, potom je zobrazen existující z jiného směru. V mapě se zobrazí modrý čtyřúhelník,​ který odpovídá aktuálnímu výřezu šikmého snímku v levém panelu. Zároveň je v mapě zobrazeno modré ​oko ukazující,​ ze kterého směru je šikmý snímek zobrazen.
  
-V mapě lze levým tlačítkem myši očičko ​uchytnout a tažením posunout požadovaným směrem. Potom se šikmý snímek v levém panelu posune na to samé místo.+V mapě lze levým tlačítkem myši oko uchytnout a tažením posunout požadovaným směrem. Potom se šikmý snímek v levém panelu posune na to samé místo.
  
 V šikmém snímku lze tlačítky + a - měnit zoom, tažením myši snímek posouvat. Pomocí tlačítek s rotací lze šikmý snímek otočit požadovaným směrem - je načten nový snímek. Na hranách jsou k dispozici půlkruhová tlačítka, která znamenají že zobrazené území v šikmém snímku je k dispozici i na sousedním snímku daného směru a kliknutím je načten tento sousední snímek. Všechny popsané operace se automaticky projeví i na modrém čtyřúhelníku v mapě. V šikmém snímku lze tlačítky + a - měnit zoom, tažením myši snímek posouvat. Pomocí tlačítek s rotací lze šikmý snímek otočit požadovaným směrem - je načten nový snímek. Na hranách jsou k dispozici půlkruhová tlačítka, která znamenají že zobrazené území v šikmém snímku je k dispozici i na sousedním snímku daného směru a kliknutím je načten tento sousední snímek. Všechny popsané operace se automaticky projeví i na modrém čtyřúhelníku v mapě.
  
 {{ :​go:​tools:​oblique_view.png?​direct400 | Prohlížení šikmých snímků}} ​ {{ :​go:​tools:​oblique_view.png?​direct400 | Prohlížení šikmých snímků}} ​

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web