Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:obliquedigi [13.04.2018 11:02]
TopGis
go:tools:obliquedigi [13.04.2018 11:03] (aktuální)
TopGis
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Po spuštění digitalizace se do levého panelu načtou dva šikmé snímky a v pravém panelu ​ se objeví **panel pro digitalizaci**. Který obsahuje:\\ Po spuštění digitalizace se do levého panelu načtou dva šikmé snímky a v pravém panelu ​ se objeví **panel pro digitalizaci**. Který obsahuje:\\
-  *rozbalovací menu se seznamem vektorových vrstev. Výběrem jedné z nich se definuje, do které se bude digitalizovat +  *rozbalovací menu se seznamem vektorových vrstev ​- výběrem jedné z nich se definuje, do které se bude vektorizovat z panoramat; 
-  *rozbalovací menu, které obsahuje geometrický typ vybrané vrstvy. Pokud se jedná o typ **GeometryCollection**,​ potom lze vybrat typ geometrie, která se bude vektorizací vytvářet. +  *rozbalovací menu, které obsahuje geometrický typ vybrané vrstvy ​- pokud se jedná o typ **GeometryCollection**,​ potom lze vybrat typ geometrie, která se bude vektorizací vytvářet; 
-  *tabulka pro zobrazování vektorizovaných bodů+  *tabulka pro zobrazování vektorizovaných bodů.
  
 {{:​go:​tools:​oblique_vector.png?​300|}} {{:​go:​tools:​oblique_vector.png?​300|}}

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web