Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:obliquetool [13.04.2018 10:24]
TopGis
go:tools:obliquetool [13.04.2018 10:40] (aktuální)
TopGis
Řádek 8: Řádek 8:
   * [[go:​tools:​obliquemeasure|Měření v šikmých snímcích]] ​ {{:​go:​tools:​ico_oblique_measure.png?​50|}}   * [[go:​tools:​obliquemeasure|Měření v šikmých snímcích]] ​ {{:​go:​tools:​ico_oblique_measure.png?​50|}}
   * [[go:​tools:​obliquedigi|Digitalizace v šikmých snímcích]] {{:​go:​tools:​ico_oblique_vector.png?​50|}}   * [[go:​tools:​obliquedigi|Digitalizace v šikmých snímcích]] {{:​go:​tools:​ico_oblique_vector.png?​50|}}
- 
-{{ :​go:​tools:​oblique.png?​1000 |}} 
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web