Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
go:tools:pano [23.11.2016 11:09]
TopGis vytvořeno
go:tools:pano [06.04.2018 16:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Panorama =====
  
 +Snímky Panoramy jsou pořizovány pozemním snímkováním z kamery umístěné na jedoucím automobilu nebo jiném mobilním nosiči. Kamery na automobilu směřují v pravidelných rozestupech do všech směrů a složením všech záběrů vznikne výsledný panoramatický snímek zabírající celou viditelnou scénu. Můžete se tak on-line podívat, jak vypadá okolí konkrétního místa.
 +
 +Pokud je Panorama v určité lokalitě dostupná, zobrazí se po zapnutí nástroje „Panorama“ v mapě síť bodů označujících jednotlivé snímky Panoramy. Kliknutím na některý z těchto bodů se v pravém panelu zobrazí příslušný snímek Panoramy. Současně je v mapě zvýrazněna pozice vybraného snímku a směr pohledu. Snímkem v pravém panelu je možné otáčet myší, popř. je možné kliknutím na šipku přejít na další snímek Panoramy. Stejně tak je možné přejít na jiný snímek Panoramy kliknutím na jiný bod Panoramy v mapě.
 +
 +{{ :​go:​tools:​pano.jpg?​direct&​400 | Panorama}}

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web