Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:panodigi [13.04.2018 10:11]
TopGis
go:tools:panodigi [13.04.2018 10:22] (aktuální)
TopGis
Řádek 6: Řádek 6:
  
 Po spuštění digitalizace se do levého panelu načtou dvě panoramata a v pravém panelu ​ se objeví **panel pro digitalizaci**. Který obsahuje:\\ Po spuštění digitalizace se do levého panelu načtou dvě panoramata a v pravém panelu ​ se objeví **panel pro digitalizaci**. Který obsahuje:\\
-  *rozbalovací menu se seznamem vektorových vrstev. Výběrem jedné z nich se definuje, do které se bude vektorizovat z panoramat +  *rozbalovací menu se seznamem vektorových vrstev ​- výběrem jedné z nich se definuje, do které se bude vektorizovat z panoramat; 
-  *rozbalovací menu, které obsahuje geometrický typ vybrané vrstvy. Pokud se jedná o typ **GeometryCollection**,​ potom lze vybrat typ geometrie, která se bude vektorizací vytvářet. +  *rozbalovací menu, které obsahuje geometrický typ vybrané vrstvy ​- pokud se jedná o typ **GeometryCollection**,​ potom lze vybrat typ geometrie, která se bude vektorizací vytvářet; 
-  *tabulka pro zobrazování vektorizovaných bodů+  *tabulka pro zobrazování vektorizovaných bodů.
  
 {{:​go:​tools:​pano_create_line.png?​300|}} {{:​go:​tools:​pano_create_line.png?​300|}}
  
-Po dokončení digitalizace objektu lze vyplnit atributy dané vybranou vrstvou. Takto vytvořený objekt je možné pomocí tlačítek ve spodní části formuláře Uložit, Smazat nebo Exportovat. **Export** je možný do GeoJSON, KML a ESRI shapefile SHP.\\+Po dokončení digitalizace objektu lze vyplnit atributy dané vybranou vrstvou. Takto vytvořený objekt je možné pomocí tlačítek ve spodní části formuláře ​**Uložit****Smazat** nebo provést **Export**. **Export** je možný do GeoJSON, KML a ESRI shapefile SHP.\\
 Po uložení jsou záznamy z pravého panelu odstraněny - nástroj je připraven na další vektorizaci. Po uložení jsou záznamy z pravého panelu odstraněny - nástroj je připraven na další vektorizaci.
  
Řádek 19: Řádek 19:
  
 //​**Upozornění:​**//​\\ //​**Upozornění:​**//​\\
-//​Exportovaný shapefile má připojený soubor **PRJ** s definicí souřadnicového systému (S-JTSK Křovák EastNorth, EPSG 5514) pro QGIS. Jeho zápis ale nemusí být kompatibilní s Vámi používaným ​GIS programem. Pak je vhodné PRJ soubor smazat a souřadnicový systém nadefinovat ve Vašem GIS programu. (Například ESRI sw bude hlásit: Inconsistent extent).//+//​Exportovaný shapefile má připojený soubor **PRJ** s definicí souřadnicového systému (S-JTSK Křovák EastNorth, EPSG 5514) pro QGIS. Jeho zápisale nemusí být kompatibilní s vašim ​GIS programem. Pak je vhodné PRJ soubor smazat a souřadnicový systém nadefinovat ve vašem GIS programu. (Například ESRI sw bude hlásit: Inconsistent extent).//
  
-Před uložením jsou digitalizované bodynebo vrcholy linií a ploch vyznačeny v mapě špendlíky s červenou hlavičkou a číslem bodu dle jeho čísla v levém panelu. Po uložení se body změní na růžové kolečko, linie a plochy jsou vykresleny růžovou linií/​polygonem.+Před uložením jsou digitalizované body nebo vrcholy linií a ploch vyznačeny v mapě špendlíky s červenou hlavičkou a číslem bodu dle jeho čísla v levém panelu. Po uložení se body změní na růžové kolečko, linie a plochy jsou vykresleny růžovou linií/​polygonem.
  
-S vektorizovanými objekty lze v dané vrstvě nadále pracovat stejnějako s ostatními (editace, mazání) pomocí nástroje **[[go:​tools:​vegeo|Prohlížení a editace geometrie a atributů]]**.+S vektorizovanými objekty lze v dané vrstvě nadále pracovat stejně jako s ostatními (editace, mazání) pomocí nástroje **[[go:​tools:​vegeo|Prohlížení a editace geometrie a atributů]]**.
  
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web