Uživatelské nástroje


Prohlížení panoramat

Po výběru nástroje TopGis panorama je nutné kliknout do mapy pro zobrazení nejbližšího panoramatu. Dostupná panoramata jsou zobrazena ve vrstvě Dostupnost panoramat a v mapě jsou reprezentovaná modrými body.

Po kliknutí do mapy je vybráno nejbližší panorama, které se zobrazí v pravém panelu. Vybrané panorama reprezentuje ikona modrého oka . Kruhová výseč ukazuje v mapě směr pohledu v panoramatu. Pro otáčení panoramatem použijte stisknuté levé tlačítko myši. Zoomování v panoramatu je možné kolečkem myši. Ikona v mapě se natáčí podle otáčení panoramatem.

Posun na sousední panoramata je možný kliknutím na šipky zobrazené v dolní části panoramatu . Počet šipek je daný počtem sousedních panoramat v nejbližším okolí. Tímto způsobem se panoramata posouvají na nejbližší sousední panoramu.

Azimut natočení panoramatu se při přesunu na další panorama zachovává pro usnadnění procházení komunikace v určitém směru pohledu.

Skok na jiná panoramata je možný i kliknutím do mapy, případně chycením ikony panoramatu v mapě stisknutím levého tlačítka myši a přesunem ikony na jinou polohu panoramatu v mapě.

 Prohlížení panoramat


Nástroje pro tento web