Uživatelské nástroje


Senzory

Aplikace Gisonline podporuje data ze senzorů, bez ohledu na datovou strukturu.

Samotná data ze senzorů jsou navázána na bodový objekt vrstvy. V nástroji prohlížení detailu objektu je zobrazena aktuální hodnota senzoru a zároveň jsou k dispozici i historická data senzoru. Ta mohou být zobrazena v podobě tabulky nebo grafu.

 Detail senzoru

Kliknutím na tabulku se v modálním okně zobrazí TABULKA s historickými daty senzoru. Pro tabulku jsou k dispozici tyto funkce:

 • Filtr - historická data lze agregovat pomocí jednoho z vybraných časových intervalů (10, 30 minut, hodina, den, týden, měsíc). Například u průjezdových senzorů se v agregované tabulce zobrazují sumy průjezdů za vybraný časový interval, u znečišťujících látek jde o průměr naměřených částic.
 • Statistika - zobrazuje statistiku pro vybrané pole dané tabulky.
 • Exportovat(XLSX) - exportuje tabulku do formátu XLSX.
 • Seznam nastavených datumových rozsahů- výběrem se data v grafu omezí na vybrané období. Obsahuje:
  • Poslední 24 hodin
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Poslední rok
  • Veškerá data - data za celé období sběru
  • Vlastní… - je zobrazen modální formulář pro definování data a času od a do

 Tabulka historických dat

Ukázka agregovaných dat (po týdnech) a za poslední měsíc.

 Tabulka agregovaných historických dat

Kliknutím na ikonu grafu se v modálním okně zobrazí GRAF s historickými daty senzoru. K dispozici jsou grafy:

Liniový graf:

V tomto grafu jsou k dispozici funkce:

 • Filtr - historická data lze agregovat pomocí jednoho z vybraných časových intervalů (10, 30 minut, hodina, den, týden, měsíc). Například u průjezdových senzorů se v agregovaném liniovém grafu zobrazují sumy průjezdů za vybraný časový interval, u znečišťujících látek jde o průměr naměřených částic.
 • Zobrazit celý rozsah - zobrazí se celý rozsah grafu
 • Automatické přiblížení - při zapnutí je v aktuálním rozsahu nejvyšší hodnota grafu zobrazena na horním okraji okna grafu
 • Statistika - při zapnutí je v pravém horním rohu zobrazena statistika grafu
 • Seznam polí pro graf - výběrem pole se zobrazí graf pro hodnoty daného pole
 • Seznam nastavených datumových rozsahů- výběrem se data v grafu omezí na vybrané období. Obsahuje:
  • Poslední 24 hodin
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Poslední rok
  • Veškerá data - data za celé období sběru
  • Vlastní… - je zobrazen modální formulář pro definování data a času od a do

Ve spodní části grafu je lišta časové osy. Tažením zelených okrajů lze časově omezit graf jak zleva (z minulosti) tak i zprava. Toto časové omezení lze provést i nad samotným grafem pomocí kolečka myši.

 Liniový graf historických dat

Aggregovaná data v liniovém grafu

 Aggregovaná data v liniovém grafu

Pokud se v mapě vybere více senzorů (např. pomocí CTRL), potom lze kliknutím na tlačítko grafu v nástrojové liště atr. tabulky zobrazit liniový graf s historickými daty vybraných senzorů. Jde zobrazit data z maximálně ze 7. senzorů.

 Historická data vybraných senzorů v liniovém grafu

Kalendářový graf:

V tomto grafu jsou k dispozici funkce:

 • Statistika - při zapnutí je v pravém horním rohu zobrazena statistika grafu
 • Seznam polí pro graf - výběrem pole se zobrazí graf pro hodnoty daného pole
 • Seznam nastavených datumových rozsahů- výběrem se data v grafu omezí na vybrané období. Obsahuje:
  • Poslední 24 hodin
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Vlastní… - je zobrazen modální formulář pro definování data a času od a do (max 1 měsíc)

Po najetí myší na buňku v grafu se zobrazí tooltip s přesnou hodnotou. Vedle grafu je k dispozici legenda, paletu barev lze nastavit v definici projektu.

 Kalendářový graf historických dat

Koláčový graf:

V tomto grafu jsou k dispozici funkce:

 • Seznam polí pro graf - výběrem pole se zobrazí graf pro hodnoty daného pole
 • Seznam nastavených datumových rozsahů- výběrem se data v grafu omezí na vybrané období. Obsahuje:
  • Poslední 24 hodin
  • Poslední týden
  • Poslední měsíc
  • Poslední rok
  • Veškerá data - data za celé období sběru
  • Vlastní… - je zobrazen modální formulář pro definování data a času od a do

Po najetí myší na výseč grafu se zobrazí tooltip s přesnou hodnotou a legendou. Vedle grafu je k dispozici legenda, paletu barev lze nastavit v definici projektu.

 Koláčový graf historických dat

Hlášení - zasílání automatických emailů

V rámci podpory senzorů GisOnline umožňuje v administraci projektu nastavit automatické zasílání mailových zpráv na základě překročeného limitu ze senzoru. V administraci vrstvy se vytvoří nové hlášení, které obsahuje podmínku, při které je hlášení odesláno a dále parametry mailové zprávy:

 • Předmět - předmět mailu
 • Komu - seznam mailových adres, na které se hlášení bude posílat
 • Zpráva - samotný obsah hlášení. Lze strukturovat tak, že obsahuje proměnné jako je překročená hodnota, odkaz na projekt, kde lze překročení limitu vidět apod.

Nástroje pro tento web