Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:tools:senzors [08.06.2018 10:55]
TopGis
go:tools:senzors [19.10.2018 13:31] (aktuální)
TopGis
Řádek 12: Řádek 12:
   * **Statistika** - zobrazuje statistiku pro vybrané pole dané tabulky.   * **Statistika** - zobrazuje statistiku pro vybrané pole dané tabulky.
   * **Exportovat(XLSX)** - exportuje tabulku do formátu XLSX.   * **Exportovat(XLSX)** - exportuje tabulku do formátu XLSX.
 +  * **Seznam nastavených datumových rozsahů**- výběrem se data v grafu omezí na vybrané období. Obsahuje:
 +    * Poslední 24 hodin
 +    * Poslední týden
 +    * Poslední měsíc
 +    * Poslední rok
 +    * Veškerá data - data za celé období sběru
 +    * Vlastní... - je zobrazen modální formulář pro definování data a času od a do
  
 {{ :​go:​tools:​historical_data_table.png?​direct400 | Tabulka historických dat}} {{ :​go:​tools:​historical_data_table.png?​direct400 | Tabulka historických dat}}
 +
 +Ukázka agregovaných dat (po týdnech) a za poslední měsíc.
  
 {{ :​go:​tools:​historical_data_table_aggr.png?​direct400 | Tabulka agregovaných historických dat}} {{ :​go:​tools:​historical_data_table_aggr.png?​direct400 | Tabulka agregovaných historických dat}}

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web