Uživatelské nástroje


Prohlížení a editace geometrie a atributů

Po kliknutí na nástroj „Prohlížení a editace geometrie a atributů“ se zobrazí seznam vrstev, které může přihlášený uživatel na základě svých oprávnění editovat. Pokud je počet vektorových vrstev větší než 8, potom se v horní části zobrazí filtrovací komponenta pro výběr požadované vrstvy.

 Seznam geometrie a atributů

Kliknutím na jednu z vrstev v seznamu se zobrazí tabulka atributů pro všechny objekty v dané vrstvě. Současně má uživatel k dispozici sadu nástrojů pro práci s touto atributovou tabulkou.

Sada nástrojů je parametrizovaná a pro konkrétní případy lze tuto sadu omezit.

 Tabulka prvků vrstvy

Kliknutím na objekt v mapě se vybere příslušný řádek v tabulce. Při stisknutí klávesy CTRL a kliknutím na další objekt v mapě je proveden multivýběr.

V tabulce je možné hledat objekty vepsáním hledaného řetězce atributu objektu do vyhledávacího okna . Vyhledávání probíhá ve všech atributech a podvýběr se rovnou zobrazuje v tabulce.

Vícenásobný výběr lze provést při stisknutém tlačítku CTRL + kliknutím na řádek zvoleného objektu - daný řádek se přidá ke stávajícímu výběru nebo SHIFT + kliknutí na řádek - vybere se oblast od aktuálně označeného řádku ke kliknutému řádku. Pouze tento podvýběr z výběru lze zobrazit klikem na nástroj Zobraz vybrané. Funkční text se změní na Zobraz vše, opětovným klikem se zobrazí původní seznam.

Ikonkou Smazat vybrané záznamy jsou smazány všechny právě vybrané záznamy.
Ikonka Výběr bodu kliknutím indikuje, že lze v mapě vybírat objekt kliknutím. Kliknutím na toto tlačítko je režim výběru přepnut na výběr v mapě pomocí polygonu. Potom se po definování výběrového polygonu v mapě vyberou všechny objekty uvnitř tohoto polygonu.

Výběr podle atributů

[Výběr podle atributů]

Pomocí tohoto nástroje lze vybírat objekty vrstvy dotazem na atributová data. V rozbalovacím poli Výběr atributů se vybere pole, podle jehož hodnot se bude definovat výběr. V dalším kroku se definuje samotný dotaz tak, že se vybere operátor (jejich seznam se liší podle typu sloupce) a hodnota. Ta lze zadat ručně nebo pomocí tlačítka na vygenerování unikátních hodnot pole. Kliknutím na tlačítko Smazat se dotaz smaže.

Dalším výběrem pole lze skládat více dotazů za sebe a oddělovat je logickými operátory A ZÁROVEŇ a NEBO.

Tlačítkem Vybrat se provede na základě definovaného dotazu výběr v tabulce.

Statistika atributové tabulky

[Statistika]

Obsahuje statistiku pro vybrané pole atributové tabulky. Po výběru pole se zobrazí základní parametry statistiky, které jsou závislé na typu vybrané vrstvy zatržením možnosti Pouze vybrané se statistika přepočítá pro právě vybrané objekty vrstvy.

Tisk tabulky

Tabulka je exportována do formátu PDF a stažena do prohlížeče.

Ikona Tisknout vyexportuje tabulku ve formátu PDF.

[Tisk do PDF]

Exportovat

Ikona Exportovat nabízí export tabulky do formátu XLSX a dále je možné exportovat vrstvu do GIS formátů SHP, GeoJSON a KML. Pokud je v tabulce pomocí možnosti Pouze vybrané zobrazen pouze výběr, potom se do exportu zahrnou pouze vybrané objekty tabulky/vrstvy.

Detail objektu

Kliknutím na ikonu vedle objektu v atributové tabulce se v panelu zobrazí detail vybraného objektu.


Nástroje pro tento web