Uživatelské nástroje


Základní ovládání a popis rozhraní

Po otevření projektu v GisOnline se otevře aplikace v základním, nebo naposledy uloženém rozvržení. Aplikace pracuje se třemi panely:

  • levý panel obsahuje seznam vrstev, jejich legendy, informace o vrstvách a jejich nastavení,
  • střední panel zobrazuje mapovou kompozici, obsahuje ikony pro přibližování a oddalování, grafické měřítko a ikonu tisku,
  • pravý panel je proměnlivý, zobrazují se v něm popis projektu, ikony nástrojů (atributová tabulka, výsledky vyhledávání, panoramata, …) a další data.

Šířku panelů lze změnit pomocí „ouška“ uprostřed a to plynule táhnutím nebo lze panely „minimalizovat“ klikem.

Panely mohou být při startu projektu minimalizované nebo rozbalené. Podobně lze nastavit zapnutí vrstev a zobrazení určité části mapy. Toto nastavení lze uložit pomocí uživatelského nastavení projektu.

 Uživatelské rozhraní

Pro komfortnější práci a využití celé plochy monitoru použijte klávesu F11. Zmizí záložky webového prohlížeče. Režim celé obrazovky ukončíte opětovným stisknutím klávesy F11.

Reload aplikace je možný stisknutím klávesy F5. Dojde tím k obnovení aplikace a vymazání všech dat uložených dočasně v paměti počítače. Toto je vhodné při potížích s během některého nástroje, nebo celé aplikace.


Nástroje pro tento web