Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:ui [12.04.2018 10:55]
TopGis
go:ui [16.08.2018 20:21] (aktuální)
TopGis
Řádek 16: Řádek 16:
  
  
-**Reload** aplikace je možný stisknutím klávesy **F5**. Dojde tím ke obnovení aplikace a vymazání všech dat uložených dočasně v paměti počítače. Toto je vhodné při potížích s během některého nástroje, nebo celé aplikace.+**Reload** aplikace je možný stisknutím klávesy **F5**. Dojde tím obnovení aplikace a vymazání všech dat uložených dočasně v paměti počítače. Toto je vhodné při potížích s během některého nástroje, nebo celé aplikace.

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web