Uživatelské nástroje


Uživatelské nastavení

Uživatelské nastavení projektu je dostupné pouze pro přihlášeného uživatele a je k dispozici v hlavičce pravého panelu Uživatelské nastavení.

Uložit nastavení projektu

Systém umožňuje uložit aktuální nastavení některých parametrů projektu, takže se při příštím spuštění zobrazí projekt v tomto uloženém nastavení. Uložit je možné:

  • stav vrstev (zapnuto/vypnuto, zavřená/otevřená skupina vrstev)
  • šířky panelů
  • aktuální mapový výřez

Minimalizovat pravý panel

Při zapnutí se projekt uloží se zavřeným pravým panelem.

Obnovit výchozí nastavení projektu

Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení projektu (tzn. takovému, se kterým byl projekt vytvořen), můžete kliknout na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení projektu“. Po kliknutí se nastaví originální hodnoty projektu a projekt se znovu spustí.

Ukládat automaticky

Při zatržení této volby se bude uživatelské nastavení projektu ukládat automaticky při odhlášení uživatele nebo při ukončení aplikace.

 Uživatelské nastavení


Nástroje pro tento web