Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
go:userset [06.04.2018 16:53]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
go:userset [12.04.2018 10:57] (aktuální)
TopGis
Řádek 4: Řádek 4:
  
 === Uložit nastavení projektu === === Uložit nastavení projektu ===
- 
 Systém umožňuje uložit aktuální nastavení některých parametrů projektu, takže se při příštím spuštění zobrazí projekt v tomto uloženém nastavení. Uložit je možné: Systém umožňuje uložit aktuální nastavení některých parametrů projektu, takže se při příštím spuštění zobrazí projekt v tomto uloženém nastavení. Uložit je možné:
   * stav vrstev (zapnuto/​vypnuto,​ zavřená/​otevřená skupina vrstev)   * stav vrstev (zapnuto/​vypnuto,​ zavřená/​otevřená skupina vrstev)
Řádek 14: Řádek 13:
  
 === Obnovit výchozí nastavení projektu === === Obnovit výchozí nastavení projektu ===
- 
 Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení projektu (tzn. takovému, se kterým byl projekt vytvořen), můžete kliknout na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení projektu“. Po kliknutí se nastaví originální hodnoty projektu a projekt se znovu spustí. Chcete-li se vrátit k původnímu nastavení projektu (tzn. takovému, se kterým byl projekt vytvořen), můžete kliknout na tlačítko „Obnovit výchozí nastavení projektu“. Po kliknutí se nastaví originální hodnoty projektu a projekt se znovu spustí.
  
 === Ukládat automaticky === === Ukládat automaticky ===
- 
 Při zatržení této volby se bude uživatelské nastavení projektu ukládat automaticky při odhlášení uživatele nebo při ukončení aplikace. ​ Při zatržení této volby se bude uživatelské nastavení projektu ukládat automaticky při odhlášení uživatele nebo při ukončení aplikace. ​
  
 {{ :​go:​userset.png?​direct&​400 | Uživatelské nastavení}} {{ :​go:​userset.png?​direct&​400 | Uživatelské nastavení}}
  

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web