Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
topnav [29.08.2019 10:49]
TopGis
topnav [29.08.2019 12:39] (aktuální)
TopGis
Řádek 7: Řádek 7:
   * [[go:​projects|Přehled projektů]]   * [[go:​projects|Přehled projektů]]
   * [[go:​layers|Zobrazení vrstev]]   * [[go:​layers|Zobrazení vrstev]]
-  * [[go:​activeLayers|Aktivní vrstvy]] 
     * [[go:​layers#​vrstva_kresleni_a_poznamky|Vrstva kreslení a poznámky]]     * [[go:​layers#​vrstva_kresleni_a_poznamky|Vrstva kreslení a poznámky]]
 +  * [[go:​activeLayers|Aktivní vrstvy]]
   * [[go:​legend|Legenda,​ metadata a nastavení]]   * [[go:​legend|Legenda,​ metadata a nastavení]]
   * [[go:​mapwin|Obsah mapového okna]]   * [[go:​mapwin|Obsah mapového okna]]

Nástroje pro stránku

Nástroje pro tento web